Обликувам овошје

3-4 годишни деца од објект “Пчелка 1”

Целта ни е да се поттикне детето да ги користи дланката и прстите и да ја зајакнува самодовербата и фантазијата на детето.