Изработка на упатства за заштита на биодиверзитет

4-5 годишни деца од објект “Буба Мара”

“Изработка на упатства за заштита на биодиверзитет”

Проект - Интеграција на еколошка едукација 

Да се поттикнува еколошката свест, способност за поставување на прашања и истрајност во добивањето на одговори за биодиверзитетот и за улогата на надворешната средина во зачувување на растителниот и животинскиот свет.