Моето другарче од форми

“Моето другарче од форми” - учиме математички форми

Деца од 3-4 години 

Објект “Буба Мара”

Цел - да се поттикнуваат способности за користење на математиката во опкружувањето.