Есенските листови и животните од шумата

Објект “Буба Мара 1”

Група од 4-5 години

Децата правејќи шумски животни со помош на листовите ја развиваа својата фантазија и креативност, а преку приказна го збогатија и својот речник со нови зборови.