Играме кошарка

3-4 години, објект “Буба Мара”

“Играме кошарка”

Цел - Да се запознаат децата со основните елементи на кошарката како спорт.