Вртелешка

“Вртелешка” - практична активност 

Проект - Рециклирање со имагинација

Да се поттикне истрајноста кај детето. 

Објект “Сонце”

Возрасна група од 4-5 години