Изработка на чадорче

2-3 години

Објект “Сонце”

Цел - запознавање со основните бои, развој на фината моторика на рацете и развој на визуелната перцепција.