Запознај ги спортовите на поинаков начин

Деца од 5-6 години

Објект “Сонце”

“Запознај ги спортовите на поинаков начин”

 

“Во топката му е неговата сила,

Фудбалот му е игра мила.

Не се фали, но приговара,

По теренот топката ја бара. 

Сите го бодрат и навиваат,

На секој гол му аплаудираат.

Сериозна драматика,

Ова не е математика!?

Со балет птица се оживува,

Со изразен карактер, нарација,

Танцот за мене е доминација.

Со балетанки со дрвца мали 

Се стои на врв на свет. 

И самовилата шумска танцува на облачеста бина,

Разгалува се со една пируета,

Со убавината на својата силуета.“

- од проф. по физичко воспитание