Печатење со лисја

“Објект Пчелка 2”

Деца од 2-3 годишна возраст

"Печатење со лисја"

Стекнување на знаења дека со процесот на печатење е можно повторување во иста форма и боја.