Сладолед од топки

3-4 години

Објект “Пчелка 1”

“Сладолед од топки”

Цел: Да се поттикнува самостојноста во именување на одредени основни бои, форми, облици.