Пренеси ја чашата со течност и дополни ја

“Пренеси ја чашата со течност и дополни ја” - натпреварувачка игра 

Возрасна група од 4-6 години

Објект “Буба Мара 1”

Цел - Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретна цел и да се оспособува детето да сипува течност во чаша.