Дожд

“Дожд” - ликовна игра

Возраст на деца од 2-3 години

Објект “Буба Мара”

Цел на активноста: Да се поттикнува детето на самостојна работа со разни ликовни материјали.