Сонце и Месечина

Активност "Сонце и Месечина"

- истражувачка игра 

Возрасна група од 4-6 години

Објект "Буба Мара 1” 

Целта ни беше да се развиваат способностите на детето за користење на истражувањето и набљудувањето за учење, откривање и стекнување на нови знаења и искуства.