Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

Децата од 4-5 и од 5-6 години од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара” денес го одбележаа 3ти декември - Меѓународниот ден на лицата со потешкотии во развојот преку внимателно следење на анимиран филм проследено со ликовно изразување на дечињата преку цртеж. 

Стручниот тим изработи и водич за воспитувачите со цел да се поттикне отвореност, искреност и соработка...

Да влеземе во еден поинаков свет и да ги сфатиме и разбереме потешкотиите, и како дете и како возрасен. 

Да се соединиме, затоа што недостатоците не прават она што сме денес.