Убав збор за мене

Секое дете се погледнува во огледало и кажува убав збор за себе “Јас сум прекрасен/на”. 

5-6 години

Објект “Пчелка 1”

Цел - да се развива поимот за себе.