Пронајди ја топлата облека

"Пронајди ја топлата облека" - дидактичка игра

"Моето шарено шалче" - ликовна игра

Возрасна група од 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се развиваат способности за идентификување на делови од топла облека и поттикнување на интерес за учество во ликовни активности.