Кругче во кругче

3-4 години, објект “Пчелка 1”

Целта ни е да ги развиваме способностите за самостојно реализирање на едноставни истражувачки активности (набљудување и откривање).