Пролет, лето, есен, зима

“Пролет, лето, есен, зима” - разговор за годишните времиња 

4-5 години 

Објект “Буба Мара”

Да се поддржуваат децата во јакнење на довербата во себе при откривање на нови сознанија, способност за истражување и откривање на бои и правилно користење на  цртачкиот материјал, усовршување на способност за јасно изговарање и повторување на стихови.