Меѓународен ден на планините

Децата од нашата градинка на возраст од 4-6 години денес го одбележаа денот на планините. 

Активностите вклучуваа читање приказна, учење на песничка за планините и гледање краток анимиран филм “Брзата рекичка” проследени со креативни работилници преку кои на децата им се доближи значењето на планините за нашата планета и нашето здравје, како и сите видови на активности во планина кои можеме да ги практикуваме со семејството.