Математичко топче

5-6 години

Објект “Пчелка 1”

Секое дете тркала топче според бројот каде ќе застане топчето, зема оревчиња и брои.

Цел - да се развива способност за бројки, броење и количина.