Нашата елка

Објект - Буба Мара 1

5-6 години

“Нашата елка” - новогодишно украсување

Цел - да се поттикнуваат позитивни емоции како искажување радост и задоволство од успешно извршената работа.