Мојата Новогодишна Елка

Изработка на честитка "Мојата Новогодишна Елка" - ликовна игра

Возрасна група 4-6г 

Објект - Буба Мара 1 

Целта на активноста ни беше да се развиваат способности кај детето за самостојно ликовно изразување, поттикнување на креативноста во секојдневните активности и усовршување на способноста за држење на ножици со едната рака и сечење хартија.