Новогодишна честитка

Објект - Сонце

Група од 2-3 години

Активност - “Новогодишна честитка”

Да се поттикнува детската креативност и творечка фантазија. Јакнење на ситната мускулатура на прстите и дланката.