Стоногалка

Најмалите рачиња од објект “Пчелка 1”. 

“Стоногалка”

Да се охрабри детето за правилна манипулација на дланките и прстите при печатење со прсти.