Ѕвончиња, ѕвончиња

“Ѕвончиња, ѕвончиња” - песна 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на позитивни емоции и весело расположение, пеење на песна со ритам и рима, способност за усогласување на музика со движења!