Елка

Децата на возраст од 5-6 години од објект “Пчелка 2” изработуваа елка (рециклирање со имагинација). 

Целта беше децата да се поттикнуваат кон разни видови креативност и да се развива способноста детето да ја користи доминантната рака во секојдневните активности.