Снешко Белчо - кралот на денот

"Снешко Белчо - кралот на денот" - серија слики

Возрасна група од 2-4 години

Објект - "Лавче"

Цел - Да се поттикнува и да се развива способност за раскажување и изразување со куси целосни реченици.