Топло чајче

Објект - “Буба Мара 1”

Возраст од 5-6 години

“Топло чајче” - творечка активност

Цел - да се оспособи детето да научи нови работи и да го збогати своето знаење за  примената и користа од чајот.