Зимска слика

Возрасна група од 4-5 години

Објект “Сонце”

Цел - Да се поддржи и развива способноста за користење на својата креативност низ процес на истражување и учење.