Вредна рака прави вака маска од раце

“Вредна рака прави вака маска од раце” - ликовна игра 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат децата на креативна фантазија и изразување на своите емоции, позитивни чувства и радост за првиот снег.