“Снешко” - моделирање

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Целта - да се поттикне интересот за ликовни активности со разни форми на ликовно изразување.