Изработка на санка

Деца од 5-6 години 

Објект - Пчелка 2

“Изработка на санка”

Целта беше да се запознаат со зимските спортови. Со изработката на санките да се развива моториката на дланките и прстите.