Храна за птици

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поттикнат сознанија за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.