Куќички за птици

“Куќички за птици” се изработија денес во објект “Пчелка 2” од страна на 4-5 годишни деца. 

Цел на оваа активност беше да се поттикне детската креативност, да се развијат способности за истражување и откривање на различни ликовни материјали и техники и нивни комбинации.