Зима

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Да се поттикнува формирање на особини на личноста: трпеливост, истрајност, љубопитност, прецизност.