Верверичка

“Верверичка” - стихови 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на способност за заучување на стихови наизуст; да се поттикнат на логичко мислење и способност за класификација по боја.