Топло чајче

4-5 години

Објект - Пчелка 2   

Цел на активноста: Да се развива способноста за изразување на мислите и искуствата низ различни форми и да се развива способност детето да ја користи доминантната рака.