Адаптација на дете

За секое семејство тргнувањето во градинка претставува голема промена во динамиката, навиките и во емотивна смисла во начинот на живеење. Овој премин од еден во друг животен период е многу важен настан за сите нас и потребно е заеднички и трпеливо да го спроведеме. При тргнување на детето во градинка треба најпрво да се подготви детето, но и останатите членови на семејството. Очекувањата на родителите за овој период на адаптација се различни. Едни сметаат дека доколку детето сака деца и друштво полесно ќе го преброди овој период, а пак други сметаат дека тешко ќе се прилагоди и одвои, и се со прекумерен страв, вознемиреност и безброј дилеми.

- Од што најмногу зависи каква ќе биде адаптацијата:

 • Од тоа колку детето има искуство во одвојување од родителите
 • Од индивидуалните особини на детето, степенот на развој и здравствената состојба
 • Од редовноста во градинка во периодот на адаптација – нередовноста ја продолжува адаптацијата
 • Од возраста на детето

Во првите денови пожелно е вие да го носите детето. Детето најлесно прифаќа кога чувствува сигурност од присуство на родител.

- Во периодот на адаптација:

 • Запознајте го детето со воспитниот и згрижувачкиот кадар. Постигнете добра комуникација со учителките.
 • Имајте позитивен ставкон градинката. Пожелно е сите членови на семејството да бидат согласни во ставот дека детето треба да оди во градинка.Спротивставените ставови можат да го збунат и вознемират детето.
 • Бидете трпеливи и на детето дајте му доволно време да се адаптира.
 • Многу е важна утринската разделба. Бидете смирени и не ја покажувајте вашата тага и загриженост што го оставате, детето може да го почувствува тоа и да биде вознемирено.
 • Не брзајте, не заминувајте без поздрав, но и не се задржувајте предолго. Долгото смирување или вашето повторно враќање не се препорачува. Детето ќе плаче повеќе очекувајки дека родителот ќе се врати и ќе го однесе дома.
 • Постојано охрабрувајте го вашето дете.
 • Претставете му ја градинката и подгответе го за тоа што тука го очекува.
 • Првата недела детето носете го во градинка после појадокот - во 09:00 часот, на воспитна активност.
 • Придржувајте се на договореното време за земање на  вашето детето од градинка.
 • Периодот на адаптација може да трае од 15 до 30 дена. Во тој период детето останува пократко време во зависност од неговото приспособување и договорот со воспитниот и згрижувачкиот кадар.
 • Прилагодете го ритамот на живот на детето во семејството со ритамот кој детето го има во градинка.
 • Во периодот на адаптација не го навикнувајте на нови облици на однесување –одвикнување на пелени, од цуцла,шише...
 • Поминувајте повеќе време со детето по враќање од градинка – шетајте, играјте, разговарајте.
 • Учествувајтево осамостојувањето на вашето дете, за јадење, облекување, одржување на хигиена, и сл.

- Можни реакции во периодот на адаптација 

 • Бурни изливи на емоции, плачење,тагување...
 • Силно протестирање
 • Да пројави психосоматска реакција 
 • Да одбива комуникација со вработените и децата 
 • Да одбива храна
 • Да има нарушен сон  
 • Да биде вознемирено и дома 
 • Регресија во однесувањето - нарушување на воспоставената контрола на физиолошки потреби-мокрење во текот на денот, цицање на прст, промени во говор...

- Адаптацијата може да биде:

Лесна
Сите реакции на детето и промените во однесувањето се нормализираат во текот на првите 10 до 15 дена од тргнувањето во градинка.

Умерено тешка
Промените во однесувањето се продолжени, но се стабилизираат во просек од 1 месец или 2 месеци. Детето тешко го прифаќа одвојувањето и доаѓањето во градинка.

Тешка
Долготрајни и силни реакции и промени во однесувањето кои можат да траат и по неколку месеци. Но, овој тип вообичаено се случува кај деца кај кои истовременопостојат повеќе неповолни фактори кои придонесуваат за отежнување и пролонгирање на овој процес.

Доколку имате проблем, прашање, грижи, дилеми, размислување, воочување на конкретна ситуација, состојба, дома или во градинката во однос на вашето дете, Ве молиме контактирајте го раководителот на објектот или лицата од стручната служба.