Соопштение

Почитувани родители,
 
Во текот на месец јуни во просториите на ЈУДГ „Буба Мара“, објект “Пчелка 2” ќе се започне со градежни активности, односно ќе се менува подот во целиот објект.
Најпрво ќе се менува подот во јаслениот дел од објектот и тој дел ќе биде затворен. За таа потреба тие две групи, јаслената и воспитната група на деца на возраст од 2-3 години ќе се префрлат во другиот дел на градинката, односно во занималните на групите од 5-6 годишна возраст.
Дополнителни информации во врска со приемот и на која врата треба да ги донесете Вашите дечиња ќе добиете од раководителот на објектот Ирена Левковски.
Секако, запазени се сите протоколи и мерки во градинката со цел заштита од Ковид-19.
 
Со почит,
ЈУДГ „Буба Мара“ на ОА