Соопштение

Почитувани родители,

Во прилог повелете потребни документи за идните првачиња: