Соопштение

Почитувани родители,
Децата кои ке бидат згрижени во установата за тековната 2022/2023 година родителите ке бидат лично контактирани од комисијата за упис на деца. Доколку немате добиено информација за упис на вашето детенце, останувате на листата на чекање. За повеќе информации повелете во Управата и обратете се до комисијата за упис на дечиња.
Со почит ЈУДГ "Буба Мара" ОА