СЕМЕЈНО ДРВО

Активност од Советувалиште за деца и родители “Мал свет, големи срца”

Водејќи се според мисијата од програмата на Советувалиштето за деца и родители “Мал свет, големи срца” која има цел да ја зајакне соработката помеѓу децата, родителите/старателите и воспитно-згрижувачкиот персонал, мултидисциплинарниот стручен тим при ЈУДГ “Буба Мара” одлучи да реализира една заедничка активност со децата на возраст од 3-4 години и нивните родители.

Во активноста ќе бидат вклучени сите деца на таа возраст од сите објекти на установата. Децата заедно со родителите/старателите ќе изработат дома СЕМЕЈНО ДРВО и на овој начин ќе ја зајакнат врската родител-дете и ќе го поттикнат раното учење и развој преку игра и креативност. Воедно ќе се стимулира позитивна семејна средина и пријатни емоции во домот.

Квалитетно поминатото време во домот помеѓу родител и дете е клучна алатка за успешно родителство и добро воспитано дете.