Известување

ВАЖНО!!!

Почитувани,
претходно издадените потврди од градинките продолжуваат да важат се до завршување на вонредната состојба, односно нема потреба од издавање на нови.
Со почит ЈУДГ,,БУБА МАРА