СОВЕТУВАЛИШТЕ

Советувалиште за деца и родители

„МАЛ СВЕТ, ГОЛЕМИ СРЦА“

ГОДИШНА ПРОГРАМА

2022/2023 ГОДИНАГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2021/2022 ГОДИНАГОДИШНА ПРОГРАМА

2021/2022 ГОДИНАГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2020/2021 ГОДИНА