Објект - Пчелка 1

Објект - Пчелка 1
 
Ул. Грамос бр. 11, Аеродром, Скопје
Телефон: 02/ 2442-266
Воспитувач раководител: Валентина Зиндл
Површина на објектот 874 м2
Дворна површина 9026 м2
Капацитет на деца 180
Воспитни групи градинка 9 со 230 деца
и 3 група јасли со 21 дете