Објект - Пчелка 2

Објект - Пчелка 2
 
Ул. Аврора бр. 29, Аеродром, Скопје
Телефон: 02/ 2443-526
e-mail: /
Воспитувач раководител: Ирена Левковски
Површина на објектот 1200 м2
Дворна површина 5633 м2
Капацитет на деца 180
Воспитни групи градинка 7 групи со 186 деца
и 3 група јасли со 22 деца