ДЕТСКА   НЕДЕЛА
07.10.2019 – 10.10.2019 година
Родители,
По повод Детската недела нашата градинка ЈУДГ ,,Буба Мара’’, општина Аеродром – Скопје организира различни активности посветени на детето со цел подигнување на свеста за детските права.
И оваа година низ сите објекти ќе се реализираат настани по следниот планиран распоред:
 
ДЕТСКА НЕДЕЛА - објект Буба Мара
07.10.2019 - Натпреварувачки игри 
08.10.2019 - Музички хпенинг
09.10.2019 - Гостин музичар - Антонија Гиговска
10.10.2019 - Цртање на плочник - пораки за сите деца во светот / Куклена претстава
 
ДЕТСКА НЕДЕЛА – објект Пчелка 2
07.10.2019 - Дете во балон - Соработка со родители
08.10.2019 - Игри без граници - Натпреварувачки игри
09.10.2019 - Музички хепенинг
10.10.2019 – “11ти Октомври” - приредба со групите oд 5-6 години
 
ДЕТСКА НЕДЕЛА – објект Пчелка 1
07.10.2019 - Правата на децата - прошетка со пароли и делење на флаери
08.10.2019 – Гостин спортист - Таеквондо
09.10.2019 - Натпреварувачки игри помеѓу групите од 5-6 години
10.10.2019 – “11ти Октомври” - приредба подготвена од воспитниот тим
 
ДЕТСКА НЕДЕЛА - објект Сонце
07.10.2019 - Разговор, запознавање со Детска недела; Квиз - натпреварувачки игри
08.10.2019 - Гостување на претставникот на детска евровизија - Марија Спасовска
09.10.2019 - Цртање на плочник во дворот на градинката
10.10.2019 -  Игри без граници / Приредба по повод празникот “11ти Октомври”
 
ДЕТСКА НЕДЕЛА – објекти Лавче и ЦРДР Слонче  
07.10.2019 – Детски права за безгрижно детство - приказна по слики
08.10.2019 - КУД “Гоце Марковски” - фолклорно друштво, гости во група
09.10.2019 – “Волшебниот збор” - куклена претства
10.10.2019 - Приредба по повод празникот “11ти Октомври” 
 
Со почит,
ЈУДГ ,,Буба Мара,, - Скопје